Styrelsen
Banstatus

Öppettider


Banan är för närvarande stängd

Björkö Enduro

Styrelse 2016

Ordförande

Jacob Stark

076-194 47 12


Vice ordförande

Christian Fridh

070-318 67 78


Kassör

Hans-Peter Svensson

070-6892368


Banansvarig

Jörgen Gerharddson

073-383 64 71


Sekreterare

Maria Persson


Ungdomsansvarig

Christian Storm


Miljöansvarig

Johan Petersson


Suppleant

Robert Engborg


Revisor

Mats Hjertkvist

Claes Adelin


Webbansvarig

Nils Scheibling