Miljöpolicy
Banstatus

Öppettider


Banan är för närvarande stängd

Björkö Enduro

Miljöpolicy

  •  Verksamheten skall utformas så att medlemmar som väljer motorsport som fritidsintresse får en bra och trevlig avkoppling med en fin gemenskap.


  •  Miljöarbetet skall bedrivas så att störningar av den yttre miljön och omgivningen hålls på lägsta tänkbara nivå. Detta gäller även på den miljö vi vistas i, samt kringområde. Sökandet av ständiga förbättringar ska hela tiden vara högre än den lagstiftade lag som gäller. Verksamheten skall särskilt vara observant på det ljud som frambringas på träning och tävling och skall tas i beaktning av klubben i form av ljudmätningar på träning och tävling.


  •  Beslut som tas på alla nivåer, skall ses ur miljöhänsyn.


  •  Verksamheten skall styras av största optimala hushållning av material, energi och miljöstörande utsläpp.


  •  Varje medlem eller besökande skall få den information för att kunna tillgodose det miljökrav som krävs i sitt arbete inom klubben.


  •  Val av material, leverantörer och entreprenörer skall präglas av verksamhetens syn på miljömålen.


  •  En öppen dialog skall föras med medlemmar, kommun och allra helst med närboende i område, om verksamhetens yttre och inre miljöpåverkan.