Banan
Banstatus

Öppettider


Banan är för närvarande stängd

Information om

Banan

Banan

Banan ligger utanför Björköby i Vetlanda kommun. Den  består mest av skogspartier delvis steniga med en del rötter och även några sandiga partier. Ordinarie banlängd är ca 9 km. Vid tävling brukar vi förlänga spåret till ca 12 km.

Öppettider

Tisdag kl 16.00-20.00        Endast medlemmar.

Torsdag kl 16.00-20.00      Endast medlemmar.

Lördag kl 10.00-14.00       Endast medlemmar

Under rådande situation är banan endast öppen för medlemmar för att förhindra större folksamlingar

Icke medlemmar betalar 100:- i träningsavgift varje träningstillfälle. Betalas till banvärd vid banan eller via swish 123-352 66 47.

Ordningsregler

  •  Ryggskydd och godkänd hjälm är obligatoriskt.
  •  Högsta tillåtna ljudnivå är 94db(A).
  •  Miljömatta skall alltid finnas med vid körning och användas.
  •  All körning i depåområdet är förbjuden, vi leder cyklarna till och från banan.
  •  Körning på närliggande vägar är förbjudet, skulle olycka inträffa så att man måste använda sig av vägarna skall föraren visa hänsyn och ansvarskännsla.


Vid händelse av misskötsel av dessa regler kommer föraren att erhålla en varning, nästa gång så avvisas föraren och får lämna området för dagen. Föraren är givetvis välkommen vid nästa träning förutsatt att reglerna då följs. Detta gäller samtliga.